Mikä FabulaMedia on?

FabulaMedia on verkkomedia, jossa julkaistaan dokumentaarisia filmejä ja muotokuvia, sekä niitä taustoittavia artikkeleita. FabulaMedian sisällöt käsittelevät kestävää kehitystä, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja taidetta ja kulttuuria.

FabulaMedian tavoite on nostaa esille uusia ilmiöitä, aiheita ja tekijöitä näiden takana. Myös sellaisia, jotka eivät näy riittävästi julkisessa keskustelussa mutta vaikuttavat tuhansien ihmisten elämään. FabulaMedian seuraaja pääsee nauttimaan huolellisesti kuratoiduista, yhteiskunnallisesti merkittävistä ja hyvin taustoitetuista filmeistä ja artikkeleista.

FabulaMedia on poliittisesti sitoutumaton ja sen tuottaa Fabula Productions Oy. FabulaMediassa esitetyt filmit eivät sijaitse FabulaMedian sivustolla, vaan ne on läpilinkattu sivustolle alkuperäisestä sijainnistaan. Sisältöjen tekijänoikeudet ovat oman tuotannon osalta Fabula Productions Oy:llä. Muilla filmien tekijöillä tekijänoikeudet ovat heillä itsellään eikä Fabula Productions Oy hyödy taloudellisesti suoraan niiden esittämisestä FabulaMediassa. Jos omistat filmin oikeudet etkä halua sitä esitettävän FabulaMediassa, voit tehdä poistopyynnön yhteydenottolomakkeella.

FabulaMedian kanavat:

Nostot

Nostot ovat FabulaMedian toimittajien ja vierailevien asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita, joissa käsitellään FabulaMedian teemoihin liittyviä ajankohtaisia aiheita. Artikkeleissa voidaan esitellä kanavilla julkaistua sisältöä ja taustoitetaan niitä huolellisesti muodostetuilla ja tutkittuun tietoon perustuvilla kirjoituksilla.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Kanavalla perehdytään kestävän kehityksen tekoihin, kuten yritysvastuuseen, resurssiviisauteen sekä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen.

Taide ja kulttuuri

FabulaMedian kulttuurikanava esittää filmejä ja muotokuvia taiteista, kuten kuvataiteesta, tanssista, sirkuksesta ja teatterista ja niiden tekijöistä, mutta myös taustoittavaa sisältöä taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisesta asemasta ja trendeistä. Kanava tuo uusia näkökulmia myös kulttuuriperintöön ja sivistyskeskusteluun.

Trendit ja ilmiöt

Trendit-kanava tuo esiin yhteiskunnallisia ja teknologisia trendejä ja ilmiöitä. Kanavalla esitetään esimerkiksi turvallisuuteen, kaupungistumiseen, talouteen tai kansainvälistymiseen liittyviä dokumenttifilmejä ja muotokuvia.