Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Kanavalla perehdytään kestävän kehityksen tekoihin, kuten yritysvastuuseen, resurssiviisauteen sekä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen.