28 tammi

Sanna Ihalaisen ohjaamassa ja Pasi Toivosen tuottamassa Mopojonnet -dokumentissa konkretisoidaan suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutosta.  

Maaseudun taajamien väki vähenee ja palvelut häviävät. Harvaan asutuilla alueilla mopo on nuorille tärkeä liikkumisväline, mutta myös harrastus ja intohimo. Muita nuorille järjestettyjä harrastuksia on vähän ja etäisyydet ovat pitkiä.  

Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka on jatkunut ja kiihtynyt jo vuosikymmeniä. Suomessa esimerkiksi korkeakoulut keskittyvät muutamiin kasvukeskuksiin ja opiskelijat työllistyvät valmistuttuaan suuriin kaupunkeihin. Palveluiden katoaminen ja jäljelle jäävän väestön ikääntyminen on lisäksi johtanut siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköistä on tullut vanhojen maakuntakeskuksien suurimpia työllistäjiä ja merkittäviä elinvoimaisuuden ylläpitäjiä.  

Samaan aikaan on kuitenkin alettu puhua monipaikkaisuudesta ja citymaalaisuudesta. Käsitteillä tarkoitetaan kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta.  

Pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on kasvanut ja ihmiset joutuvat punnitsemaan yhtäältä asunnon sijainnin ja palveluiden merkitystä ja toisaalta asunnon koon ja asumismukavuuden merkitystä. Pienellä paikkakunnalla syrjässä kasvukeskuksista nelihenkinen perhe voi helsinkiläisen kaksion hinnalla hankkia suuren omakotitalon tai rivitaloasunnon pihoineen.  

Valtiovarainministeriön selvityksessä “Millaista monipaikkaisuutta Suomeen” vuodelta 2018 sanotaan, että “useat ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän koti– ja kesäasuntopaikkakunnan välillä. Myös erilaiset työskentelyn joustot ja digitalisaation kehitys vaikuttavat kansalaisten asumiseen ja oleskeluun eri paikkakunnilla. Tulevaisuuden kunnan rooli voi kuntalaisen näkökulmasta olla sellainen, että omaksi kunnaksi koetaan useampia paikkakuntia.”  

Mikä on haja-asutusalueiden kuntien ja palveluiden kohtalo? Minne Mopojonnet-dokumentin nuoret aikanaan muuttavat ja asettuvat? 

Ohjaus: Sanna Ihalainen
Kuvaus: Turkka Korkiamäki
Leikkaus: Joni Luttinen
Värit: Joni Luttinen
Tuottaja: Pasi Toivonen
Tuotanto: Yle Perjantai, Yle uutis- ja ajankohtaistoiminta 2019.

Vastaa