20 tammi

”Mun identiteetti varastettiin” – Tarinoita rikoksista, joiden edessä yhteiskunta vaikuttaa voimattomalta

“Jokaisella on oikeus elää omaa elämäänsä ilman ulkopuolisten tahojen tai viranomaisten mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä”, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuula Seppo julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tuottamassa Arjen tietosuoja –koulutusvideossa.

Tietosuojan yhteydessä puhutaan yhä useammin identiteettivarkauksista.

Identiteettivarkaudella tarkoitetaan rikosta, jossa rikoksen tekijä käyttää luvatta toisen ihmisen henkilöllisyyttä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toisen ihmisen luottokorttitiedoilla tehtyjä ostoksia tai toisen ihmisen sosiaalisen median kanavan käyttämistä.  

Yhä yleisempää on myös toisen ihmisen henkilöllisyyden käyttö kiusaamistarkoituksessa. 

Yksi esimerkki identiteettivarkaudesta on helsinkiläisen Maria Kangaskortetin kokemus.

Tietoturva- ja vakuutuspalveluyhtiö MySafetyn teettämän ja Research Insight Finland -tutkimuslaitoksen toteuttaman selvityksen mukaan Suomessa noin 30 000 ihmistä joutui vuonna 2017 identiteettivarkauden uhriksi. Se on noin seitsemänkertainen määrä esimerkiksi asuntomurtoihin verrattuna. 

Noin neljäsosa rikoksen uhreista koki rikoksen johdosta yli tuhannen euron taloudellisen haitan.  

Yhä useammat rikoksen uhrit tekevät rikosilmoituksen, mutta rikokset selviävät yhä harvoin. 

Identiteettivarkauksien uhreja auttavan Rikosuhripäivystyksen mukaan identiteettivarkaus ei ole rangaistava teko, jos siitä ei aiheudu uhrille taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Taloudellista vahinkoa voi syntyä esimerkiksi siitä, että uhri joutuu selvittelemään tilannetta.  

Identiteettivarkaudet ovat yksi näkyvimmistä ja vakavimmista henkilötietojen suojan puutteen seurauksista

Tietomurrot ovat valitettavan helppoja toteuttaa

Tietomurtojen ja identiteettivarkauksien teko on hämmästyttävän helppoa.

Ylellä esitetyssä dokumenttisarjassa Docstop: Team Whack esitetään, kuinka yksinkertaista ammattimaisen tietomurron tekeminen on alan asiantuntijoille. 

Aiheesta on tehty myös jakso tunnetun tubettaja Roni Bäckin kanavalle. 

Miten identiteettivarkauksia voisi ehkäistä? 

Identiteettivarkaudet ovat yksi näkyvimmistä ja vakavimmista henkilötietojen suojan puutteen seurauksista.

Tietosuoja ja yksityisyyden suoja ovat yksi keskeisimpiä yhteiskunnallisen toiminnan lohkoja, joissa teknologinen kehitys on ollut niin nopeaa, että lainsäädäntö ei ole välttämättä vastannut täysin aiheen asettamia vaatimuksia.

Euroopan unionin on katsottu pystyvän ottamaan kansainvälistä johtajuutta tietosuojan kehittämisessä.

Asia tuli viimeksi ilmi Saksan liittokanslerin Angela Merkelin Financial Timesille antamassa suuressa haastattelussa, missä hän nimeää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja siihen liittyvän laajan valmistelutyön yhdeksi asiaksi, missä EU on ollut kiistaton suunnannäyttäjä maailmanlaajuisesti.